Polityka prywatności

 

 

Regulamin SklepuPolityka prywatnościCookies 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO DRTAFFI.pl

 

/Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – RODO/

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część regulaminu sklepu DR.TAFFI POLSKA.

 

I. Administrator danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu DR.TAFFI POLSKA Agata Dorożalska, Wiórek, ul. Łąkowa 45, 61-160 Poznań, NIP 972-100-53-05 REGON 300658813, firma wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Kontakt z administratorem może się odbywać za pomocą adresu sklep@drtaffi.pl 

 

II. Zakres i okres przetwarzania.

     1. Dane osobowe są przekazywane przez klienta sklepu do administratora za pomocą określonego formularza.                         Przetwarzanie danych klienta może dotyczyć adresu poczty elektronicznej , imienia nazwiska, nr telefonu, adresu IP           komputera.

     2. Dane osobowe klienta będą przetwarzane przez okres 5 lat od wejścia ustawy o ochronie danych osobowych.                       Następnie zostaną usunięte, o ile nie zmieni się podstawa prawna do ochrony danych osobowych.

     3. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom obcym.

 

III. Cel przetwarzania danych osobowych.

     Dane osobowe klienta są przetwarzane w celu:

  1. Realizacji umowy /sprzedaż kosmetyków/,
  2. Działań promocyjnych i handlowych,
  3. Realizacji przepisów prawa.               

 

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji umowy, do działania zgodnie z prawem oraz dobrowolne przekazanie danych osobowych przez klienta sklepu.

 

V. Odbiorca danych.

Administrator może przekazywać dane podmiotom trzecim, jeśli to jest konieczne do prawidłowej realizacji umowy / np. firm obsługująca płatności , firma księgowa/.

Każdy podmiot, który ma dostęp do danych klienta, gwarantuje wysoki poziom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

 

VI. Prawa podmiotu danych.

Klient sklepu ma prawo do :

  1. Usunięcia danych osobowych z bazy klientów,
  2. Ograniczenia przetwarzania danych
  3. Żądania dostępu do danych i ich zmianę
  4. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VII. Bezpieczeństwo informacyjne.

Administrator korzysta ze wszelkich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają ochronę przetwarzania danych osobowych , w szczególności by nie zostały one przekazane osobom nieupoważnionym, by nie uległy utracie, uszkodzeniu i zniszczeniu.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018.