RegulaminyRegulamin SklepuPolityka prywatności Cookies


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DRTAFFI.PL


WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (określany dalej jako "Regulamin") określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.drtaffi.pl

2. Właścicielem sklepu internetowego jest DR.TAFFI POLSKA Agata Dorożalska (zwany dalej DR.TAFFI POLSKA), z siedzibą w Wiórku , ul. Łąkowa 45, 61-160 Poznań, NIP 972-100-53-05, Regon 300658813, firma wpisana w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sklep internetowy DR.TAFFI POLSKA, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.drtaffi.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Klient może  również kontaktować się ze sklepem pod nr telefonu 693-298-475 oraz pod adresem sklep@drtaffi.pl.

4. Ceny towarów, znajdujących się w sklepie internetowym www.drtaffi.pl, są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Informacje o towarach zamieszczone na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez DR.TAFFI POLSKA na stronach sklepu internetowego.

2. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia (złożenie zamówienia) stanowi złożenie DR.TAFFI POLSKA oferty zakupu w rozumieniu kodeksu cywilnego. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany adres e-mail, wiadomość o etapach realizacji zamówienia.

3. Oferta ta zostanie przyjęta przez DR.TAFFI POLSKA, jeżeli będzie istniała możliwość zrealizowania zamówienia.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, DR.TAFFI POLSKA zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dostawy towaru są realizowane na terenie Polski. Istnieje również możliwość dostarczenia towaru poza granice Polski. W takiej sytuacji towar jest dostarczany kurierem, a koszty dostawy są ustalane indywidualnie z klientem.

7. Klient posiada prawo wyboru sposobu zapłaty: przelewem lub za pobraniem, zgodnie z formularzem zamówienia. W przypadku zapłaty przelewem klient jest zobowiązany do realizacji przelewu w ciągu 2 dni roboczych.

8. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, ustalonych przez DR.TAFFI POLSKA, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na sprzedawcę. Koszty przesyłki są podane w formularzu zamówień.

9. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas realizacji zamówienia i czas dostawy przesyłki (czas oczekiwania stanowi ich sumę). Może się zdarzyć, że część artykułów objętych zamówieniem okaże się niedostępna pomimo ich obecności w aktualnej ofercie sklepu. W takim przypadku Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Czas dostawy towaru po spełnieniu wszystkich warunków wynosi 7 dni roboczych.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a DR.TAFFI POLSKA. Utrwalenie zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

11. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 18.00 oraz w soboty od 9.00 - 13.00.


GWARANCJE

1. Towary oferowane w sklepie internetowym drtaffi.pl są bez wad i są objęte gwarancją producenta Dr.TAFFI.

2. Towary są dostarczane w opakowaniach oryginalnych, zamkniętych przez producenta.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z par. 38 Ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest towar dostarczany w zamkniętym opakowaniu /np. kosmetyki/, który po odpakowaniu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


ZWROTY

1. W związku z tym, że klient nie ma prawa odstąpienia od umowy, nie ma możliwości zwrotu zakupionego towaru.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

1. Dane Klientów sklepu internetowego drtaffi.pl, będących osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej podlegają ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - RODO.

2. Wszelkie dane wprowadzane podczas rejestracji konta w drtaffi.pl są bezpiecznie przechowywane i będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb działalności sklepu.

3. Dane Klientów nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji gdy będzie to niezbędne dla zrealizowania zamówienia. Wszyscy Klienci sklepu mają możliwość wglądu i modyfikacji swoich danych po zalogowaniu się do Konta Klienta na stronach www.drtaffi.pl.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.